Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Có bao nhiêu căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Có rất nhiều loại bệnh có thể bị lây nhiễm qua đường tình dục nên không có những biện pháp để đảm bảo an toàn. Những căn bệnh lây qua đường tình dục đều là những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người. Có những căn bệnh truyền nhiễm qua đường quan hệ tình dục mà không bao giờ có thể chữa khỏi. Gái mại dâm là đối tượng chiếm tỷ lệ mắc bệnh nhiều nhất là do [...]