Chỉ khi cô dâu sinh ra đứa con đầu tiên thì đàn ông bên nhà chồng mới không ngủ với cô dâu mới nữa

Chuyện lạ: Tập tục đàn ông nhà chồng thoải mái ngủ với cô dâu

Chỉ khi cô dâu sinh ra đứa con đầu tiên thì đàn ông bên nhà chồng mới không ngủ với cô dâu mới nữa Trên thới giới có rất nhiều phong tục đám cưới riêng, không giống nhau. Tuy nhiên lại có rất nhiều hủ tục gây ra nhiều vấn đề đáng ngại cần được loại bỏ càng sớm càng sớm đó chính là hủ tục tất cả đàn ông bên nhà chồng sẽ quan hệ với cô dâu mới [...]