Muốn lấy chồng thì phải phá trinh

Không phá trinh thì không bao giờ lấy được chồng

Hầu hết ở các nước việc một người đàn ông lấy được một cô gái còn trinh là một điều mà ai cũng mong muốn nhưng ở Uganda một nước thuộc Châu Phi thì lại là một điều nhục nhã. Theo quan niệm lạc hậu của người dân nơi đây thì giọt máu trinh của cô dâu sẽ gây ảnh hưởng xấu tới người chồng, nó như thứ bùa làm hại không cho người chồng phát triển được và đem lại [...]