Bao cao su Simplex Long Love kéo dài thời gian quan hệ nhất cho chàng

85.000  80.000 

Bao cao su Simplex Long Love sẽ kéo dài thời gian quan hệ nhất cho chàng và giúp chàng tăng thêm thời gian lên đỉnh cho nàng. Điều này tại sự khoan khoái cho cả 2