Shop người lớn Baconsoi.com.vn -


Giá trị cốt lõi

Trở thành biểu tượng niềm tin mạnh nhất Việt Nam về mặt hàng Bao cao su, Gel bôi trơn và các dụng cụ tình dục khác phục vụ cuộc sống con người.

  • Luôn đặt chữ tín trong mọi giao dịch với khách hàng.
  • Tôn trọng nhu cầu cũng như thế giới quan của khách hàng.
  • Lấy chất lượng sản phẩm & dịch vụ làm cán cân cho sự thành công.
  • Mọi hành động, mặt hàng, giao dịch đều được tuân thủ theo yếu tố đạo đức.
  • Tuân thủ nguyên tắc ứng xử, quy định, quy chế của luật pháp.

Admin Baconsoi.com.vn.


CÂU CHUYỆN VỀ BA CON SÓI