Dương vật giả hai đầu Pretty Love 30 chế độ rung

1.950.000 

Dương vật giả hai đầu với 30 chế độ rung mô phỏng sự thọ thụt, rung ngoáy lắc đưa ra đưa vào của dương vật sẽ khiến các vùng nhạy cảm của cô be tê dại. Sản phẩm thích hơn cho quan hệ nữ-nữ hoặc nam-nữ.