Dương vật giả loại nhỏ Leten rung siêu mạnh

890.000 

Dương vật giả loại nhỏ xinh nhưng rung siêu mạnh và kích thích Leten, công nghệ hàng đầu của Nhật Bản massage điểm G, nhỏ gọn và tiện lợi chưa từng thấy.