Vòng Rung Johnny Kích Thích Điểm G Ngoài Của Bạn Gái

190.000  175.000 

Là dụng cụ có thể đeo vào tay hoặc gốc dương vật. Có tác dụng kích thích điểm G bên ngoài âm đạo, tác dụng ngoài sức tưởng tượng của bạn.