Bao Cao Su Rocmen Long Shock 4 in 1 giúp yêu lâu hơn tới 15′

115.000  105.000 

Bao Cao Su Rocmen Long Shock 4 in 1 giúp yêu lâu hơn tới 15 phút và giúp cho cuộc yêu thăng hoa hơn một cách đầy cảm xúc và 2 người sẽ có cuộc yêu viên mãn.